Stalo sa vám, že ste objednali nevhodný tovar, ktorý chcete vymeniť alebo v zákonnej lehote vrátiť?

Tu je návod, ako nám ho môžete jednoducho zaslať späť.

Vrátenie tovaru

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Lehota na odstúpenie od zmlúv je 14 dní od prevzatia zásielky.

Zašlite nám tovar s vyplneným formulárom a my vám do 10 pracovných dní od doručenia zásielky zašleme peniaze na Vami oznámený účet.

1. Zásielkovňa

Tovar môžete vracať cez Zásielkovňu pod ID 94861108 za poplatok 3,6 €.

Pokiaľ ste si pri svojej objednávke zvolili prepravcu Zásielkovňu, môžete balíček odovzdať na najbližšom pobočke Zásielkovne (nevzťahuje sa na Z-BOXY, ALZABOXY).

 1. Balíček prosíme riadne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil, a priložte k nemu formulár pre vrátenie tovaru.
 2. Na Zásielkovni oznámite kód pre spätné vrátenie tovaru: 91210093.
 3. Na pobočke nič neplatíte, poštovné 3,6 € sa odpočíta zo sumy za vrátený tovar.

Upozorňujeme, že zaslanie cez Zásielkovňu môže proces vrátenia o niekoľko dní predĺžiť.

3. Vlastná preprava

Odoslanie zásielky kuriérom alebo poštou na vlastné náklady na adresu:

Penepex, s.r.o.
Za Špicí 1798
686 03 Staré Město

Česká republika

4.Vrátenie na predajni

Osobné odovzdanie tovaru na predajni:

Penepex, s.r.o.
Za Špicí 1798
686 03 Staré Město

Česká republika

Pri vrátení tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

 • tovar by mal byť nepoškodený;
 • tovar by nemal byť použitý;
 • tovar musí byť kompletný;
 • spoločne s tovarom dodajte doklad o kúpe;
 • tovar nesmie byť zaslaný na našu adresu dobierkou.

Kedy napríklad nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy?

 • Niektoré vodné filtre sú UV sterilizované, porušením hygienickej fólie dôjde k narušeniu tejto sterilizácie.
 • Pokiaľ je na filtroch porušená ochranná hygienická fólia, v ktorej sú filtre zabalené, nie je možné filtre z hygienických dôvodov vrátiť späť.

Výmena tovaru

Pokiaľ sa vám doručený tovar nepáči, alebo ste si objednali nevhodný tovar nezúfajte! Výmena u nás nie je žiadny problém.

Neváhajte sa na nás obrátiť, aby sme vybrali najlepšie riešenie pre výmenu tovaru – formulár na výmenu tovaru.

Nižšie Vám uvádzame možné spôsoby výmeny tovaru.

1. Zásielkovňa

Pokiaľ ste si pri svojej objednávke zvolili prepravcu Zásielkovňa, je možné vykonať výmenu cez výdajné miesto.

2. Špeciálna služba pre výmenu tovaru GLS

Do 2 až 4 dní k vám príde vodič (GLS) a dovezie vám nový tovar, zároveň si vyzdvihne (riadne zabalený) nevyhovujúci tovar.

Pokiaľ budete mať záujem využiť túto službu kontaktujte nás, prosím, aby sme sa dohodli na výmene a objednali zvoz.

Služba výmeny tovaru na adrese zákazníka je za poplatok 11 €.

2. Pokiaľ nechcete využiť službu na výmenu tovaru, potom stačí tovar zaslať na našu adresu:

Penepex, s.r.o.
Za Špicí 1798
686 03 Staré Město

Česká republika

Tovar vám obratom vymeníme a pošleme späť.

Do zásielky vložte vyplnený formulár na výmenu tovaru – formulár na výmenu tovaru.

*Pri výmene tovaru nie je možné započítať zľavové kupóny, ak neboli súčasťou predchádzajúcej objednávky.

Doba na výmenu tovaru je 14 dní.

Pri vrátení tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

 • tovar by mal byť nepoškodený;
 • tovar by nemal byť použitý;
 • tovar musí byť kompletný;
 • spoločne s tovarom dodajte doklad o kúpe;
 • tovar nesmie byť zaslaný na našu adresu dobierkou.

Kedy napríklad nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy?

 • Niektoré vodné filtre sú UV sterilizované, porušením hygienickej fólie dôjde k narušeniu tejto sterilizácie.
 • Pokiaľ je na filtroch porušená ochranná hygienická fólia, v ktorej sú filtre zabalené, nie je možné filtre z hygienických dôvodov vrátiť späť.

Reklamácia

Na tovar poskytujeme dvojročnú záručnú dobu. Záručná lehota začína plynúť od prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote.

Závadu tovaru oznámte najskôr e-mailom na info@penepex.cz spoločne s vyplneným formulárom.

Pri zaslaní reklamácie na e-mail, prikladajte prosím fotodokumentáciu reklamovaného produktu. Uľahčíte tým proces reklamácie tovaru.

Reklamáciu zasielajte na adresu:

Penepex, s.r.o.
Za Špicí 1798
686 03 Staré Město

Česká republika

Tovar zaslaný zákazníkom späť k dodávateľovi musí byť zaslaný kompletne, vrátane všetkých potrebných dokladov, a pokiaľ možno v originálnom obale. Odporúčame zaslať dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

V prípade, že je vrátený tovar poškodený, alebo z iného dôvodu vzniknú dodávateľovi výdavky s uvedením produktu do pôvodného stavu, je zákazníkovi vrátená čiastka skrátená o tieto náklady. Právo na reklamáciu má zákazník vtedy, ak má tovar preukázateľnú vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným použitím alebo sa nejedná o bežné opotrebenie, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

 • Ak ste tovar používali na iné ako určené účely.
 • Úpravy a zásahy do štruktúry výrobku.
 • Bežným opotrebovaním.
 • Údržba v rozpore s návodom.
 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok.
 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.

Vybavenie reklamácie

 • V súlade s ustanovením § 2 odsek 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 • Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.
 • Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Kupujúcemu vydáme vždy písomné potvrdenie so spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Po vybavení reklamácie upozorníme o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 • Pokiaľ sú splnené všetky podmienky pre vrátenie tovaru, vrátime finančný obnos na účet zákazníka najneskôr do tridsiateho dňa od vrátenia tovaru.

Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Dále doporučujeme v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
 • Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.
 • Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť pásky, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.
 • Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetok objednaný tovar.
 • Všetky nezrovnalosti je potrebné pri prevzatí od prepravcu vyznačiť v odovzdávacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť. Vždy je možné nahlásiť na e-mail info@penepex.cz, alebo cez reklamačný formulár (tu).
 • Ďalej odporúčame v prípade prevzatia od prepravcu priložiť fotodokumentáciu poškodeného tovaru a obalu.