Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov e-shopu www.penepex.sk

1. Spoločnosť Penepex s.r.o., so sídlom námestia Hrdinov 470, 686 03 Staré Mesto, IČO: 03220923, DIČ: CZ03220923, zapísaná na registrovom súde v ‚Brne, oddiele C' zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie “, nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko;
 • e-mailovú adresu;
 • telefónne číslo;
 • adresu / sídlo.

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje taktiež za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov za vyššie uvedeným účelom po dobu do 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané noviny a iné obchodné oznámenia, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@penepex.cz alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Penepex s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracovávajú aj spracovatelia:

 1. Poskytovateľ Informačného systému a e-shopu ABRA Software a.s.

Informačný systém ABRA Gen je účinný nástroj, ktorý nám pomáha nakladať s osobnými údajmi v súlade s GDPR vo všetkých zodpovedajúcich firemných procesoch.

 1. Zmluvní dopravcovia, ktorými sú Zásielkovňa, Geis Parcel CZ s.r.o.
 2. Agregátor poštových a prepravných služieb Balíkobot, s.r.o.
 3. Platobná brána GOPAY s.r.o. pre online platby.
 4. Live chat Smartsupp.com s.r.o. na webových stránkach.
 5. Využívanie portálu na ponúkanie tovaru Seznam.cz, a.s.
 6. Služby spoločnosti Google Analytics. Podstatou služby Google Analytics je analýza webových stránok klientov – meranie návštevnosti a predaja. Vďaka tejto službe môžeme efektívne optimalizovať webové stránky.
 7. ACTIVE 24, s.r.o. je poskytovateľ domény, emailovej schránky a virtuálneho servera.
 8. Využívanie portálu na ponúkanie tovaru Heureka Shopping s.r.o. prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.

a. Heureka program „Overené zákazníkmi“ spočívajúci v získavaní a spracovaní recenzií od zákazníkov prostredníctvom automatizovanej elektronickej komunikácie, formou dotazníkov zasielaných zákazníkom a týmito zákazníkmi vyplnených (ďalej je „Dotazník“).

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme zasielať.“

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správca je možné kontaktovať na emailovej adrese info@penepex.cz

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.penepex.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 • Meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.
 • Základná funkčnosť webových stránok.
  • Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu a umožňuje ho článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný v rámci nastavenia prehliadača. Každý prehliadač je iný, prejdite si preto vo svojom prehliadači ponuku „nápoveda“ „možnosti“ alebo „predvoľby“, kde sa dozviete, ako zmeniť nastavenie súborov cookie.
  • Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku av anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc. sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu;
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame;
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania;
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu;
 • na prenositeľnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy;
 • požadovať kópiu spracovaných osobných údajov;
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením;
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
8. Toto vyhlásenie o Nariadení je prvotným dokumentom popisujúcim nakladanie s osobnými údajmi v Penepex s.r.o. Pretože aj tu môže dochádzať k zmenám, je vo Vašom záujme naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov priebežne sledovať.
9. V prípade, že máte otázku alebo požiadavku vo veci Nariadenia v Penepex s.r.o., prosíme, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov uvedených na týchto stránkach, alebo využite kontaktný email: info@penepex.cz

V Starém Městě dňa 23. 05. 2018

Penepex s.r.o.

náměstí Hrdinů 470
Staré město, 686 03